top of page

AR-GE

  • ÇİNKO OKSİT, ÇİNKO BORAT 

  • Polimetalik (Demir, Çinko, Kurşun, Bakır, Altın, Gümüş, Mangan vb.), boksit, dolomit, bor ve bor ürünleri, nadir toprak elementleri, kömür hammadde kaynaklarının tespiti, sahaların jeoloji, jeofizik, jeokimyasal ve rezerv açılarından etüt edilmesi (Gravite, Manyetik, Elektrik (DES, Çok Elektrotlu Tomografi, IP/REZ yorumlama), Jeoloji, Baz ve Metalik Maden Arama, Kömür, Jeotermal Kaynak, Petrol, Proje Yönetimi, Stratejik Planlama, Ar-Ge, Oasis montaj (Geosoft), Golden Software (Surfer, Grapher) Veri Kalite Kontrol, Veri İşlem, Analiz Değerlendirme ve Yorumlama, Rapor Yazımı) ve satın alınması  aşamasında değerlendirilmesi ve müzakerelere destek verilmesi; satın alma sürecine katkıda bulunulması.

  • Talep edildiğinde ön fizibilite raporları hazırlanması.

bottom of page