top of page

MADENCİLİK

  • NİKEL, KURŞUN, ÇİNKO, BABKIR, ALTIN, 

  • Satın alınan sahaların MAPEG nezdinde takibi için destek verilmesi,

  • İşveren’ce önerilecek diğer madenlerle ilgili olarak, Polimetalik sahalarla ilgili mevcut jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal etütlerin ve rezerv raporlarının ve mevcut jeofizik haritalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,

  • Polimetalik (Demir, Çinko, Kurşun, Bakır, Altın, Gümüş, Mangan vb.), boksit, dolomit, bor ve bor ürünleri, nadir toprak elementleri, kömür türevlerinin üretimine yönelik tespit edilecek olan sahalarının jeoloji, jeofizik ve jeokimya açısından etüt edilmesi ile rezerv tespit çalışmaları sonunda bir değerlendirme yapılarak, satın alma sürecine katkıda bulunulması.

bottom of page